Chính sách riêng tư

Việc quý khách truy cập, đăng ký, sử dụng trang thiconghohaisan.com có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc và các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

Xin quý khách vui lòng đọc kĩ các quy định sử dụng website của chúng tôi dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm từ website chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong website thiconghohaisan.com đều thuộc về Hồ Hải Sản Việt. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Hồ Hải Sản Việt thì bạn có quyền truyền tải thông tin từ trang thiconghohaisan.com nhưng phải ghi rõ nguồn và không được thay đổi nội dung của bài viết.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu và các quyền sở hữu khác, nội dung của website, hàng hóa và dịch vụ được cung cấp mà chúng tôi có trong website thiconghohaisan.com. Việc sử dụng quyền và nội dung của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

Quy định về các hoạt động không được phép

Bạn không được quyền xâm phạm, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và hoặc bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Không được phép gửi hoặc truyền bá bất kỳ thông điệp nào mang tính chất quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có chủ đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn.

Bạn không được sử dụng thông tin tồn tại trong website này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, và nếu sử dụng thông tin của chúng tôi vui lòng ghi rõ nguồn tại trang thiconghohaisan.com

Áp dụng luật

Khi bạn đã đồng ý rằng bản quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của Hồ Hải Sản Việt sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn đã quyết định đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của luật pháp Việt Nam.

Các thay đổi về chính sách

Hồ hải Sản Việt hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước với quý khác, để phù hợp với các nhu cầu của thiconghohaisan.com và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian cập nhật bên dưới.

Nội dung chính sách bảo mật này chỉ áp dụng tại thiconghohaisan.com không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có các liên kết tại thiconghohaisan.com

Vì vậy, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và tham khảo kĩ nội dung chính sách bảo mật riêng tư của từng website mà bạn đang truy cập.

Liên hệ với chúng tôi